Vår service

Vi som kooperativ har upptäckt ett behov av att öka samverkan
hos företag och föreningar där det finns intresse för att skapa: 
 
arrangerade
 
 • evenemang enligt önskemål, exempelvis:

Kick Offs, Afterworks, Personalfester, Jubileum…

 • evenemangsprojekt enligt överenskommelse, exempelvis:

Teambuilding, Workshops…

 • projektverkstad där vi skapar nytt tillsammans…
 
Event leder till nya stärkta relationer och effektiviserar gemenskapen mellan människor och näringslivets aktörer. 
 
Vårt arbete innebär att stärka kultur och näringsliv, samtidigt med våra flexibla moderna evenemangs- och projektlösningar. 
 
Vårt arbete förbättrar och ger även möjlighet även för arbetsintegrerande sociala företag-/ föreningar, ASF, vilket innebär, återinvesteringar av överskottsvinster, minskad utanförskap, tillförsel av arbeten och anställningsmöjligheter, långsiktigt stärkande av individer, ekonomi, kultur och näringsliv. 
 
 
Kontakta oss så berättar vi mer! 
 

Vi har även tillgänglig HR kärna som vi använder i våra arrangemang samt till våra samverkande partners/ medlemmar. 

Ekonomi

 • Redovisning
 • Deklarationer
 • Bokslut
 • Fakturering/ Reskontra
 • Löner

Digital design & layout

 • Webb design
 • Logo design
 • PR design

 

Andra tillgängliga resurser

 • Marknadsföring
 • Verksamhets-& personaladministration
 • Kundtjänst/ Support
 • Föreläsningar
 • Workshops