Om oss

Vår vision


”Idka partnerskap för konstruktivt hållbart och närande företagande och näringsliv”

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Vi är för att skapa stärkt: 

  • entreprenörskap
  • social & cirkulär ekonomi
  • företags- & föreningsnätverk
  • fysisk & psykisk hälsa
  • gemenskap
  • engagemang
  • individuellt tillvaratagande

genom inkluderande socialt företagande vilket leder till utökad social trygghet för delaktiga kolleger och marknadsaktörer i näringslivet. 

Vår ekonomiska förening skall befrämja marknadens olika verksamheters strukturer, där vi tillhandahåller gemensamma ”win- win” lösningar för att garantera vidare potentiell tillväxt. 

 

Vi är en central mittpunkt för hållbara framtidslösningar! 

Hos oss verkar och arbetar vi kooperativt och med social inklusion.

 

Våra värderingar

 

1: Socialt kooperativt entreprenörskap med helhetsperspektiv

2: Samhällssyn för innovativt hållbart företagande

3: Nätverkande inom näringsliv

4: Delad kunskap & erfarenhet

5: Kooperativt helhetsengagemang & lösningssamverkan

6: Medlemskap

7:  Ökad nytta för allmänna samhället, affärsparter och arbetskolleger

8: Mångfald, medmänskliga rättigheter, antidiskrimination, politiskt & 
    religiöst obundna

9: Egenmakt & ansvar

10: Arbetsintegrerande socialt företagande – ASF

 

Välkomna att  kontakta oss för vidare dialog om våra tjänster, ditt behov, eller presentation om vår verksamhets värden och nyttor !