Om oss

Vår vision


”Idka partnerskap för konstruktivt hållbart och närande företagande och näringsliv”

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Vi är för att skapa stärkt: 

  • Evenemang/ Events
  • företags- & föreningsnätverk
  • fysisk & psykisk hälsa
  • gemenskap
  • engagemang
  • individuellt tillvaratagande

genom inkluderande socialt företagande vilket leder till utökad social trygghet för delaktiga kolleger och marknadsaktörer i näringslivet. 

 

Våra värderingar

 

1: Samhällssyn för innovativt hållbart företagande

2: Nätverkande inom näringsliv

3: Delad kunskap & erfarenhet

4: Helhetsengagemang & lösningssamverkan

5:  Ökad nytta för allmänna samhället, affärsparter och arbetskolleger

6: Mångfald, medmänskliga rättigheter, antidiskrimination, politiskt & religiöst       obundna

7: Egenmakt & ansvar

8: Arbetsintegrerande socialt företagande – ASF

 

Välkomna att  kontakta oss för vidare dialog om våra tjänster, eller presentation om vår verksamhets värden och nyttor !