EVENTS

Här finns kommande och gångna events och i menyflikarna. 

OBS! På grund av pandemin Covid-19 följer vi nationella/ regionala och kommunala restriktioner eller tillstånd! 

Stanna alltid hemma vid tecken på luftvägssymtom då pandemin fortfarande pågår!

Vidare besked lämnas senare i enlighet med nationella/ regionala/ kommunala restriktioner!

Event 2022

Event 2019