Donationer

Donationer läggs oavkortat till vidareutveckling och innovationer inom kooperativet. 

Vi vill även skapa en framtida trygghetsbas för senare tillkommande sociala entreprenörer där vi kan vara till stöd och hjälp i deras etablerings-/ projektutveckling och fortsättning. 

Ditt verksamma stöd för vår planerade stiftelse, hjälper oss i denna utveckling och vi välkomnar uppföljning för dig som vill veta mer. 


Donations are added in full to further development and innovations within the cooperative.

We also want to create a future security base for later additional social entrepreneurs where we can be of support and help in their establishment / project development and continuation.

Your active support for our planned foundation, helps us in this development and we welcome follow-up for you who want to know more. 


PayPal – Svenska (aktivera med QR-kodläsare/ fortsätt till webbsida

PayPal – English (activate with QR code reader / proceed to website)