Donation-Bidragsstöd

Donations-supportbidrag läggs oavkortat till vidareutveckling och innovationer inom kooperativet. 

Vi satsar på att skapa socialt mervärde tillsammans med våra kolleger och
samverkande entreprenörer och partners. 

Vi vill även skapa en framtida trygghetsbas för senare tillkommande sociala entreprenörer där vi kan vara till stöd och hjälp i deras etablerings-/ projektutveckling och fortsättning. 

Ditt verksamma stöd för vår planerade stiftelse, hjälper oss i denna utveckling och vi välkomnar uppföljning för dig som vill veta mer. 


PayPal – Svenska (aktivera med QR-kodläsare/ fortsätt till webbsida

 

 

 

 

 

 

 

https://paypal.me/pools/c/8bcwnqxAh3

 

Tack för ditt stöd till ASE!

Högaktningsfullt

ASE Team 

 

Donera med PayPal:

 


Donations- Contributions support will be added in full to further development and innovations within the cooperative.

We invest in creating social added value with our colleagues and
collaborating entrepreneurs and partners.

We also want to create a future security base for later social entrepreneurs where we can be supportive and helpful in their establishment/ project development and continuation.

Your active support to our planned foundation, helps us in this development and we welcome follow-up for those who want to know more.


PayPal – English (activate with QR-code reader/ continue to website

 

 

 

 

 

 

 

https://paypal.me/pools/c/8bcwnqxAh3

 

Thank you for your support to ASE!

Yours sincerely

ASE TEAM

 

Donate with PayPal: