Välkommen till ASE Team!

 
Vår kooperativt drivna ekonomiska förening, Aros Sociala Entreprenörskooperativ, är till för entreprenörer, nya som gamla. 
 
 
Före ett uppdrag startar vi med ett avstämningsmöte där vi inventerar evenemangets innehåll och inriktning för att kunna delge en anpassad offert. 
 
Vi arrangerar även nyskapande projekt tillsammans med intresserade samverkande parter och enligt överenskommelse. 
 
Verksamheten bedrivs som en central evenemangs-& projektbyrå för alla, inklusive våra medlemmar. 
 
Ditt verksamhetsbehov – Våra lösningar – Genererar resultat!
 

 

OBS! På grund av pandemin Covid-19 följer vi nationella/ regionala och kommunala restriktioner eller tillstånd! 

Stanna alltid hemma vid tecken på luftvägssymtom då pandemin fortfarande pågår!

Vidare besked lämnas senare i enlighet med nationella/ regionala/ kommunala restriktioner!

 
 
Självklart verkar vi efter strategin CSR (Corporate Social Responsibility)
och tar social och miljömässig hänsyn i verksamheten och i samverkan med våra näringslivsparter, uppdragsgivare, medlemmar och kolleger. 
 
 
 
 • FN:s deklarationen om de mänskliga rättigheterna
 • Säkerställa god hälsa
 • Goda förkovringsmöjligheter
 • Jämställdhet alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
 • Renare och hållbar miljö
 • Goda arbeten & ekonomisk tillväxt
 • Främja innovation
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Hållbar konsumtion & produktion
 • Verka för bevarandet av ekosystem & biologiskt mångfald
 • Fredliga & inkluderande samhällen

Vår service

Vi som kooperativ har upptäckt ett behov av att öka samverkan
hos företag och föreningar där det finns intresse för att skapa: 
 
arrangerade
 
 • evenemang enligt önskemål, exempelvis:

Kick Offs, Afterworks, Personalfester, Jubileum…

 • evenemangsprojekt enligt överenskommelse, exempelvis:

Teambuilding, Workshops…

 • projektverkstad där vi skapar nytt tillsammans…
 
Event leder till nya stärkta relationer och effektiviserar gemenskapen mellan människor och näringslivets aktörer. 
 
Vårt arbete innebär att stärka kultur och näringsliv, samtidigt med våra flexibla moderna evenemangs- och projektlösningar. 
 
Vårt arbete förbättrar och ger även möjlighet även för arbetsintegrerande sociala företag-/ föreningar, ASF, vilket innebär, återinvesteringar av överskottsvinster, minskad utanförskap, tillförsel av arbeten och anställningsmöjligheter, långsiktigt stärkande av individer, ekonomi, kultur och näringsliv. 
 
 
Kontakta oss så berättar vi mer! 
 

Vi har även tillgänglig HR kärna som vi använder i våra arrangemang samt till våra samverkande partners/ medlemmar. 

Ekonomi

 • Redovisning
 • Deklarationer
 • Bokslut
 • Fakturering/ Reskontra
 • Löner

Digital design & layout

 • Webb design
 • Logo design
 • PR design

 

Andra tillgängliga resurser

 • Marknadsföring
 • Verksamhets-& personaladministration
 • Kundtjänst/ Support
 • Föreläsningar
 • Workshops

 

Kontakt

Kontakta oss i ASE TEAM med ditt ärende ( beskriv ditt ärende i meddelandefältet)!

Kontaktformulär

Namn Nödvändig information

Telefon Nödvändig information

E-post Nödvändig information

Webbsida


Skriv ditt meddelande här Nödvändig information


Enter the SUM: Nödvändig information

Om oss

Vår vision


”Idka partnerskap för konstruktivt hållbart och närande företagande och näringsliv”

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Vi är för att skapa stärkt: 

 • entreprenörskap
 • social & cirkulär ekonomi
 • företags- & föreningsnätverk
 • fysisk & psykisk hälsa
 • gemenskap
 • engagemang
 • individuellt tillvaratagande

genom inkluderande socialt företagande vilket leder till utökad social trygghet för delaktiga kolleger och marknadsaktörer i näringslivet. 

Vår ekonomiska förening skall befrämja marknadens olika verksamheters strukturer, där vi tillhandahåller gemensamma ”win- win” lösningar för att garantera vidare potentiell tillväxt. 

 

Vi är en central mittpunkt för hållbara framtidslösningar! 

Hos oss verkar och arbetar vi kooperativt och med social inklusion.

 

Våra värderingar

 

1: Socialt kooperativt entreprenörskap med helhetsperspektiv

2: Samhällssyn för innovativt hållbart företagande

3: Nätverkande inom näringsliv

4: Delad kunskap & erfarenhet

5: Kooperativt helhetsengagemang & lösningssamverkan

6: Medlemskap

7:  Ökad nytta för allmänna samhället, affärsparter och arbetskolleger

8: Mångfald, medmänskliga rättigheter, antidiskrimination, politiskt & 
    religiöst obundna

9: Egenmakt & ansvar

10: Arbetsintegrerande socialt företagande – ASF

 

Välkomna att  kontakta oss för vidare dialog om våra tjänster, ditt behov, eller presentation om vår verksamhets värden och nyttor ! 

 

Donationer

Donationer läggs oavkortat till vidareutveckling och innovationer inom kooperativet. 

Vi vill även skapa en framtida trygghetsbas för senare tillkommande sociala entreprenörer där vi kan vara till stöd och hjälp i deras etablerings-/ projektutveckling och fortsättning. 

Ditt verksamma stöd för vår planerade stiftelse, hjälper oss i denna utveckling och vi välkomnar uppföljning för dig som vill veta mer. 


Donations are added in full to further development and innovations within the cooperative.

We also want to create a future security base for later additional social entrepreneurs where we can be of support and help in their establishment / project development and continuation.

Your active support for our planned foundation, helps us in this development and we welcome follow-up for you who want to know more. 


PayPal – Svenska (aktivera med QR-kodläsare/ fortsätt till webbsida

PayPal – English (activate with QR code reader / proceed to website)