Välkommen till oss!

 
Vår kooperativt ekonomiska förening, Aros Sociala Entreprenörskooperativ, tillhandahåller administrativa och marknadsförande företags- & föreningstjänster och bedrivs som en central byrå- och tjänsteleverantör för alla.
 
Ditt verksamhetsbehov – Våra lösningar – Genererar resultat!
 
 
Självklart verkar vi efter strategin CSR (Corporate Social Responsibility)
och tar social och miljömässig hänsyn i verksamheten och i samverkan med våra näringslivsparter, uppdragsgivare, medlemmar och kolleger. 
 
 
 • Mänskliga rättigheter
 • Säkerställa god hälsa
 • Goda arbeten & ekonomisk tillväxt
 • Främja innovation
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbar konsumtion & produktion
 • Fredliga & inkluderande samhällen

Vår service

KAMPANJ!

Alla nya kunder bjuds på 1:a anslutningen, eller medlemskap 1 år!
 

Ekonomi

 • Redovisning
 • Deklarationer
 • Bokslut
 • Fakturering/ Reskontra
 • Löner

 

 

Digital design & layout

 • Webb design
 • Logo design
 • PR design


Andra tillgängliga tjänster

 • Events & Inredningsdesign
 • Marknadsföring
 • Verksamhets-& personaladministration
 • Kundtjänst/ Support
 • Föreläsningar

 

Kontakta oss

Här når du oss, för vidare information gällande: verksamhetsbehov, uppdrag, samverkan, föreläsning, offert, investering, sponsring, medlemskap…

Kontaktformulär

Namn Nödvändig information

Telefon Nödvändig information

E-post Nödvändig information

Webbsida


Skriv ditt meddelande här Nödvändig information


Enter the SUM: Nödvändig information

Om oss

Vår vision


”Idka partnerskap för konstruktivt hållbart och närande företagande och näringsliv”

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Vi är för att skapa stärkt: 

 • entreprenörskap
 • social & cirkulär ekonomi
 • företags- & föreningsnätverk
 • fysisk & psykisk hälsa
 • gemenskap
 • engagemang
 • individuellt tillvaratagande

genom inkluderande socialt företagande vilket leder till utökad social trygghet för delaktiga kolleger och marknadsaktörer i näringslivet. 

Vår ekonomiska förening skall befrämja marknadens olika verksamheters strukturer, där vi tillhandahåller gemensamma ”win- win” lösningar för att garantera vidare potentiell tillväxt. 

 

Vi är en central mittpunkt för hållbara framtidslösningar! 

Hos oss verkar och arbetar vi kooperativt och med social inklusion.

 

Våra värderingar

 

1: Socialt kooperativt entreprenörskap med helhetsperspektiv

2: Samhällssyn för innovativt hållbart företagande

3: Nätverkande inom näringsliv

4: Delad kunskap & erfarenhet

5: Kooperativt helhetsengagemang & lösningssamverkan

6: Medlemskap

7:  Ökad nytta för allmänna samhället, affärsparter och arbetskolleger

8: Mångfald, medmänskliga rättigheter, antidiskrimination, politiskt & 
    religiöst obundna

9: Egenmakt & ansvar

10: Arbetsintegrerande socialt företagande – ASF

 

Välkomna att  kontakta oss för vidare dialog om våra tjänster, ditt behov, eller presentation om vår verksamhets värden och nyttor ! 

 

Donation-Gåva-Bidragsstöd

Donationer/ Bidragsstöd läggs oavkortat till förplanerad vidareutveckling inom kooperativet. 

Vi satsar på att skapa socialt mervärde tillsammans med våra kolleger och
samverkande entreprenörer och partners. 

Vi vill även skapa en framtida trygghetsbas för senare tillkommande sociala entreprenörer där vi kan vara till stöd och hjälp i deras etablerings-/ projektutveckling och fortsättning. 

Ditt bidrag för vår planerade stiftelse, hjälper oss i denna utveckling och vi välkomnar uppföljning för dig som vill veta mer. 


Svensk- Swish (aktivera med swish QR-kodläsare

 

 

 

 

 

 

 

Tack för ditt utvecklingsbidrag till ASE!

Vänligen

ASE Team 

 


Donations / Contributions Support will be added in full to planned further development within the cooperative.

We invest in creating social added value with our colleagues and
collaborating entrepreneurs and partners.

We also want to create a future security base for later social entrepreneurs where we can be supportive and helpful in their establishment/ project development and continuation.

Your contribution to our planned foundation, helps us in this development and we welcome follow-up for those who want to know more.


English- Swish (activate with swish QR-code reader

 

 

 

 

 

 

 

Thank you for your contribution support to ASE!

Best Regards

ASE TEAM