Välkommen till ASE Team!

 
Vår kooperativt ekonomiska förening, Aros Sociala Entreprenörskooperativ, är ett kooperativ för entreprenörer, nya som gamla, och vi ordnar evenemang enligt önskemål eller i projektform för verksamheter och bedrivs som en central evenemangs-& projektbyrå för alla, inklusive våra medlemmar. 
 
Ditt verksamhetsbehov – Våra lösningar – Genererar resultat!
 
 
Självklart verkar vi efter strategin CSR (Corporate Social Responsibility)
och tar social och miljömässig hänsyn i verksamheten och i samverkan med våra näringslivsparter, uppdragsgivare, medlemmar och kolleger. 
 
 
 
 • FN:s deklarationen om de mänskliga rättigheterna
 • Säkerställa god hälsa
 • Goda förkovringsmöjligheter
 • Jämställdhet alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
 • Renare och hållbar miljö
 • Goda arbeten & ekonomisk tillväxt
 • Främja innovation
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Hållbar konsumtion & produktion
 • Verka för bevarandet av ekosystem & biologiskt mångfald
 • Fredliga & inkluderande samhällen

Vår service

Vi som kooperativ har upptäckt ett långvarigt behov att öka samverkan- och samarbeten hos företag och föreningar där det finns intresse för att skapa eller få till stånd: 
 
Arrangerade
 
 • evenemang enligt önskemål
 • evenemangsprojekt
 • workshops
vilket vi välkomnar, då vi dels har en komplett HR administrativ kärna samt samarbetspartners som stödjer vårt arbete med att stärka kultur och näringsliv, samtidigt med våra flexibla moderna evenemangs- och projektlösningar. 
 
Denna möjlighet förbättrar även för arbetsintegrerande sociala företag-/ föreningar, ASF, vilket innebär, återinvesteringar av överskottsvinster, minskad utanförskap, tillförsel av arbeten och anställningsmöjligheter, långsiktigt stärkande av individer, ekonomi, kultur och näringsliv.
 
 
Kontakta oss så berättar vi mer! 
 

Vår HR kärna

Ekonomi

 • Redovisning
 • Deklarationer
 • Bokslut
 • Fakturering/ Reskontra
 • Löner

Digital design & layout

 • Webb design
 • Logo design
 • PR design

 

Andra tillgängliga resurser

 • Marknadsföring
 • Verksamhets-& personaladministration
 • Kundtjänst/ Support
 • Föreläsningar

 

Kontakt

Kontakta oss i ASE TEAM med ditt ärende ( beskriv ditt ärende i meddelandefältet)!

Kontaktformulär

Namn Nödvändig information

Telefon Nödvändig information

E-post Nödvändig information

Webbsida


Skriv ditt meddelande här Nödvändig information


Enter the SUM: Nödvändig information

Om oss

Vår vision


”Idka partnerskap för konstruktivt hållbart och närande företagande och näringsliv”

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Vi är för att skapa stärkt: 

 • entreprenörskap
 • social & cirkulär ekonomi
 • företags- & föreningsnätverk
 • fysisk & psykisk hälsa
 • gemenskap
 • engagemang
 • individuellt tillvaratagande

genom inkluderande socialt företagande vilket leder till utökad social trygghet för delaktiga kolleger och marknadsaktörer i näringslivet. 

Vår ekonomiska förening skall befrämja marknadens olika verksamheters strukturer, där vi tillhandahåller gemensamma ”win- win” lösningar för att garantera vidare potentiell tillväxt. 

 

Vi är en central mittpunkt för hållbara framtidslösningar! 

Hos oss verkar och arbetar vi kooperativt och med social inklusion.

 

Våra värderingar

 

1: Socialt kooperativt entreprenörskap med helhetsperspektiv

2: Samhällssyn för innovativt hållbart företagande

3: Nätverkande inom näringsliv

4: Delad kunskap & erfarenhet

5: Kooperativt helhetsengagemang & lösningssamverkan

6: Medlemskap

7:  Ökad nytta för allmänna samhället, affärsparter och arbetskolleger

8: Mångfald, medmänskliga rättigheter, antidiskrimination, politiskt & 
    religiöst obundna

9: Egenmakt & ansvar

10: Arbetsintegrerande socialt företagande – ASF

 

Välkomna att  kontakta oss för vidare dialog om våra tjänster, ditt behov, eller presentation om vår verksamhets värden och nyttor ! 

 

Donation-Bidragsstöd

Donations-supportbidrag läggs oavkortat till vidareutveckling och innovationer inom kooperativet. 

Vi satsar på att skapa socialt mervärde tillsammans med våra kolleger och
samverkande entreprenörer och partners. 

Vi vill även skapa en framtida trygghetsbas för senare tillkommande sociala entreprenörer där vi kan vara till stöd och hjälp i deras etablerings-/ projektutveckling och fortsättning. 

Ditt verksamma stöd för vår planerade stiftelse, hjälper oss i denna utveckling och vi välkomnar uppföljning för dig som vill veta mer. 


PayPal – Svenska (aktivera med QR-kodläsare/ fortsätt to webbsida

 

 

 

 

 

Tack för ditt stöd till ASE!

Högaktningsfullt

ASE Team 

 

Donera med PayPal:

 


Donations- Contributions support will be added in full to further development and innovations within the cooperative.

We invest in creating social added value with our colleagues and
collaborating entrepreneurs and partners.

We also want to create a future security base for later social entrepreneurs where we can be supportive and helpful in their establishment/ project development and continuation.

Your active support to our planned foundation, helps us in this development and we welcome follow-up for those who want to know more.


PayPal – English (activate with QR-code reader/ continue to website

 

 

 

 

 

Thank you for your support to ASE!

Yours sincerely

ASE TEAM

 

Donate with PayPal: