Välkommen till ASE Team!

 
Vår ekonomiska förening Aros Sociala Entreprenörskooperativ har bytt företagsnamn och numera Multievent Västerås Ekonomisk förening
 
Verksamheten bedrivs idag som ett evenemangsbolag och välkomnar alla, inklusive våra medlemmar vilket innebär ständiga förbättringar. 
 
 
Före ett uppdrag startar vi med ett avstämningsmöte där vi inventerar evenemangets innehåll och inriktning för att kunna delge en anpassad offert. 

 

Kontakta oss för att delge din information, här!
 
Ny sida tillkommer inom kort!
 
Välkomna
 

OBS! På grund av pandemin Covid-19 följer vi nationella/ regionala och kommunala restriktioner eller tillstånd! 

Stanna alltid hemma vid tecken på luftvägssymtom då pandemin fortfarande pågår! Pandemin är inte över enligt WHO. Smittan, är åter på uppgång i 18 länder i Europa.

Vidare besked lämnas senare i enlighet med nationella/ regionala/ kommunala restriktioner!


Corporate Social Responsibility – Företagens sociala ansvar
 
Självklart verkar vi efter strategin CSR och tar social och miljömässig hänsyn i verksamheten och i samverkan med våra näringslivsparter, uppdragsgivare och kolleger. 
 
 
 • FN:s deklarationen om de mänskliga rättigheterna
 • Säkerställa god hälsa
 • Goda förkovringsmöjligheter
 • Jämställdhet alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
 • Renare och hållbar miljö
 • Goda arbeten & ekonomisk tillväxt
 • Främja innovation
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hållbar konsumtion & produktion
 • Fredliga & inkluderande samhällen

Vår service

Vi som kooperativ har upptäckt ett behov av att öka samverkan
hos företag och föreningar där det finns intresse för att skapa: 
 
arrangerade
 
 • evenemang enligt önskemål, exempelvis:

Kick Offs, Afterworks, Personalfester, Jubileum…

 • evenemangsprojekt enligt överenskommelse, exempelvis:

Teambuilding, Workshops…

 

 
Event leder till nya stärkta relationer och effektiviserar gemenskapen mellan människor och näringslivets aktörer. 
 
Vårt arbete innebär att stärka kultur och näringsliv, samtidigt med våra flexibla moderna evenemangs- och projektlösningar. 
 
Vårt arbete förbättrar och ger även möjlighet även för arbetsintegrerande sociala företag-/ föreningar, ASF, vilket innebär, återinvesteringar av överskottsvinster, minskad utanförskap, tillförsel av arbeten och anställningsmöjligheter, långsiktigt stärkande av individer, ekonomi, kultur och näringsliv. 
 
 
Kontakta oss så berättar vi mer! 

 

 

Kontakt

Kontakta oss i ASE TEAM med ditt ärende ( beskriv ditt ärende i meddelandefältet)!

Kontaktformulär

Namn Nödvändig information

Telefon Nödvändig information

E-post Nödvändig information

Webbsida


Skriv ditt meddelande här Nödvändig information


Enter the SUM: Nödvändig information

Om oss

Vår vision


”Idka partnerskap för konstruktivt hållbart och närande företagande och näringsliv”

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Vi är för att skapa stärkt: 

 • Evenemang/ Events
 • företags- & föreningsnätverk
 • fysisk & psykisk hälsa
 • gemenskap
 • engagemang
 • individuellt tillvaratagande

genom inkluderande socialt företagande vilket leder till utökad social trygghet för delaktiga kolleger och marknadsaktörer i näringslivet. 

 

Våra värderingar

 

1: Samhällssyn för innovativt hållbart företagande

2: Nätverkande inom näringsliv

3: Delad kunskap & erfarenhet

4: Helhetsengagemang & lösningssamverkan

5:  Ökad nytta för allmänna samhället, affärsparter och arbetskolleger

6: Mångfald, medmänskliga rättigheter, antidiskrimination, politiskt & religiöst       obundna

7: Egenmakt & ansvar

8: Arbetsintegrerande socialt företagande – ASF

 

Välkomna att  kontakta oss för vidare dialog om våra tjänster, eller presentation om vår verksamhets värden och nyttor !